75 poster,  7 συνεδρίες,  11 ενότητες,  46 συγγραφείς,  48 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ70
Η ΕΝΔΟΚΑΝΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

287 εμφανίσεις

Οι καρδιαγγειακές συνοσηρότητες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) συμμετέχουν στη θνησιμότητα της νόσου, ενισχύοντας τη  συσχέτιση μεταξύ απόφραξης των αεραγωγών και αγγειακής νόσου και καθιστώντας αναγκαία την αξιοποίηση δεικτών ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην παρακολούθηση των ασθενών.

Σκοπός: Η διερεύνηση της πιθανής αξίας της ενδοκάνης στη σταδιοποίηση και παρακολούθηση ασθενών με ΧΑΠ

Τριάντα δύο ασθενείς με παρόξυνση ΧΑΠ συμπεριελήφθησαν στην μελέτη και παρακολουθήθηκαν για ένα έτος μετά τη λήξη της νοσηλείας. Ο προσδιορισμός των επιπέδων της ενδοκάνης στον ορό των ασθενών έγινε τόσο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, όσο και σε σταθερή φάση νόσου.

Σύμφωνα με τη συχνότητα των παροξύνσεων, το βαθμό απόφραξης και την ποσοτικοποίηση των συμπτωμάτων, 7 ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν στην ομάδα  κινδύνου C και 25 στην ομάδα κινδύνου D κατά GOLD (πίνακας 1).
 
Τρείς ασθενείς απεβίωσαν, εκ των οποίων ο ένας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και οι δύο εντός εξαμήνου από τη λήξη της.
 
Δεκατρείς ασθενείς παρουσίασαν τουλάχιστον ένα νέο επεισόδιο παρόξυνσης, ενώ τέσσερις εξ αυτών νοσηλεύτηκαν εκ νέου (γράφημα 1).
 
Οι ασθενείς σε παρόξυνση είχαν κατά μέσο όρο επίπεδο ενδοκάνης ίσο με 3,03 ng/mL, ενώ σε σταθερή κατάσταση ίσο με 2,46 ng/mL.
 
Τα επίπεδα της ενδοκάνης των ασθενών σε σταθερή φάση νόσου παρουσίασαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τον αριθμό τόσο των νέων επεισοδίων (p=0,001) όσο και των νέων νοσηλειών (p=0,000).
 
Δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ σταδιοποίησης κατά GOLD, FEV1, mMRC score, αριθμό WBCs, επιπέδων CRP, θετικότητας καλλιέργειας πτυέλων και packs/year με τα επίπεδα  της ενδοκάνης (Πίνακας 2).

Tα επίπεδα της ενδοκάνης φαίνεται να επηρεάζονται από τον αριθμό των παροξύνσεων και ενδεχομένως αντικατοπτρίζουν τη διαρκώς επιδεινούμενη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε ασθενείς με ΧΑΠ.

 

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων