75 poster,  7 συνεδρίες,  11 ενότητες,  46 συγγραφείς,  48 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ69
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ.

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

307 εμφανίσεις

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία πολυπαραγοντική νόσος χαρακτηριζόμενη από συστηματική φλεγμονή και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Στη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου επηρεάζουν σημαντιμπορούν να αποδοθούν πολλές από τις συνοσηρότητες των ασθενών οι  οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη θνησιμότητα  της πάθησης.

Η συσχέτιση των επιπέδων του παράγοντα von Willebrand (vWf) ασθενών με ΧΑΠ, με τις κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους σταδιοποίησής τους προκειμένου να αξιολογηθεί ο ρόλος του στην παρακολούθηση των ασθενών.

Τριάντα δύο ασθενείς με παρόξυνση ΧΑΠ συμπεριελήφθησαν στη μελέτη και υπεβλήθησαν σε έλεγχο των επιπέδων vWf, αρχικά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και στη συνέχεια σε σταθερή φάση νόσου. Η κατηγοριοποίηση των ασθενών έγινε σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την ΧΑΠ (GOLD) και η ποσοτικοποίηση των συμπτωμάτων βάσει της τροποποιημένης κλίμακας Medical Research Council (mMRC).

Οι περισσότεροι ασθενείς ταξινομήθηκαν στο στάδιο C κατά GOLD και στην κατηγορία 4 κατά mMRC (Πίνακας 1 ).
Τρείς ασθενείς απεβίωσαν, εκ των οποίων ο ένας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας  και οι δύο εντός εξαμήνου από τη λήξη της.
Οι ασθενείς σε παρόξυνση εμφάνιζαν κατά μέσο όρο επίπεδο vWf ίσο με 223,6%, ενώ σε σταθερή ΧΑΠ ίσο με 143,6% (p=0,003) (Γράφημα 1).
 
Τα επίπεδα του παράγοντα στους ασθενείς σε παρόξυνση παρουσίασαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με το mMRC score (p= 0,018) (Γράφημα 2) και τα επίπεδα της CRP (p= 0,011) και ήταν σημαντικά υψηλότερα στους τρεις ασθενείς που απεβίωσαν έναντι των υπολοίπων (p= 0,039). Δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ σταδιοποίησης κατά GOLD, FEV1, αριθμού WBCs, θετικότητας καλλιέργειας πτυέλων,  packs/year και ιστορικού παροξύνσεων με τα επίπεδα του vWf.
Οι ασθενείς σε παρόξυνση εμφάνιζαν κατά μέσο όρο επίπεδο vWf ίσο με 223,6%, ενώ σε σταθερή ΧΑΠ ίσο με 143,6% (p=0,003) (Γράφημα 1).
 
Τα επίπεδα του παράγοντα στους ασθενείς σε παρόξυνση παρουσίασαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με το mMRC score (p= 0,018) (Γράφημα 2) και τα επίπεδα της CRP (p= 0,011) και ήταν σημαντικά υψηλότερα στους τρεις ασθενείς που απεβίωσαν έναντι των υπολοίπων (p= 0,039). Δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ σταδιοποίησης κατά GOLD, FEV1, αριθμού WBCs, θετικότητας καλλιέργειας πτυέλων,  packs/year και ιστορικού παροξύνσεων με τα επίπεδα του vWf.
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων