75 poster,  7 συνεδρίες,  11 ενότητες,  46 συγγραφείς,  48 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ67
Η ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

384 εμφανίσεις

Η ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

 

Χατζηβασίλογλου Φωτεινή1, Πασσαλίδου Ελισάβετ1, Πετσίνης Γεώργιος1, Κωστή Χρυσαυγή1, Πατσιλινάκου Σταυρούλα1, Μπουρατζής Ευάγγελος1, Τσιαφάκη Ξανθή1

 

1. Α’ Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΑ Σισμανόγλειο, Αθήνα

 

Εισαγωγή

Η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) και η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (ΕΒΦΘ) αποτελούν εκδηλώσεις της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ΦΘΕ), η οποία είναι η τρίτη συχνότερη νόσος του καρδιαγγειακού, είναι δυνητικά θανατηφόρος, ενώ συχνά παραμένει αδιάγνωστη1. Η υπερομοκυστεϊναιμία αποτελεί έναν από τους παράγοντες κινδύνου ΦΘΕ νόσου, που τείνουν να διαλάθουν του διαγνωστικού αλγόριθμου, στις δε αιτίες πρόκλησής της συγκαταλέγεται η χορτοφαγική διατροφή.
Σκόπος

Παρουσίαση περιστατικού με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο απότοκο υπερομοκυστεϊναιμίας, η οποία οφείλεται σε χορτοφαγική δίαιτα.

Υλικό - μέθοδος

Ασθενής, θήλυ, 68 ετών, μη καπνίστρια, με ατομικό αναμνηστικό αρτηριακής υπέρτασης υπό αγωγή, προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας κοπώσεως. Επιπρόσθετα, ανέφερε άλγος, ερυθρότητα και οίδημα ΑΡ κάτω άκρου (κάτωθεν της ΑΡ κατά γόνυ άρθρωσης) από μηνός. Διαπιστώθηκε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι με φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος και ετέθη η υποψία ΠΕ και ΕΒΦΘ. Ακολούθησε έλεγχος με triplex φλεβών κάτω άκρων και CTPA προς επιβεβαίωση της ανωτέρω διάγνωσης.

Αποτελέσματα

Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε θρόμβωση ΑΡ ιγνυακής φλέβας και ελλείμματα πλήρωσης σε κεντρικούς και τμηματικούς κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας άμφω. Η ασθενής δεν είχε γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα για ΦΘΕ νόσο, ανέφερε όμως αυστηρή χορτοφαγική διατροφή (vegan) από έτους. Συνεπώς, διενεργήθηκε έλεγχος που ανέδειξε υπερομοκυστεϊναιμία και έλλειψη Β12, χωρίς παθολογικά ευρήματα από τον μοριακό έλεγχο θρομβοφιλίας, ενώ δεν αναγνωρίσθηκε άλλος αιτιολογικός παράγων ΦΘΕ νόσου. Η ασθενής έλαβε αγωγή αρχικά με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους και στη συνέχεια ριβαροξαμπάνη. Παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, σταδιακά βελτιώθηκε η οξυγόνωση και εξήλθε υπό αντιπηκτική αγωγή και οδηγίες για μεσογειακή διατροφή.

Συμπέρασμα

Η ομοκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ, το οποίο βιοσυντίθεται από τη μεθειονίνη. Στη συνέχεια, η ομοκυστεΐνη μπορεί να μετατραπεί εκ νέου σε μεθειονίνη με τη βοήθεια του 5-μεθυλτετραϋδροφυλικού (5-MTHF) και της βιταμίνης Β12, ή σε κυστεΐνη με τη βοήθεια της βιταμίνης Β6. Υπερομοκυστεϊναιμία παρατηρείται σε περιπτώσεις μειωμένης πρόσληψης ή απορρόφησης βιταμινών του συμπλέγματος Β, ή σε μετάλλαξη του γονιδίου MTHFR. Αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης ανευρίσκονται σε χορτοφάγους ως συνέπεια μειωμένης πρόσληψης βιταμίνης Β122. Από τη διεθνή βιβλιογραφία, προκύπτει ότι η υπερομοκυστεϊναιμία και η έλλειψη Β12 αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου αθηροσκλήρυνσης και θρομβοεμβολικής νόσου, μέσω βλάβης του ενδοθηλίου των αγγείων, καθώς και διαταραχών στον πηκτικό μηχανισμό (υπερπηκτικότητα), όπως διαπιστώθηκε και στη δική μας ασθενή3,4,5. Συνεπώς, τα επίπεδα ομοκυστεΐνης και Β12 θα πρέπει να ελέγχονται σε άτομα που ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή. Τέλος, οι διατροφικές συνήθειες θα πρέπει να εντάσσονται στο ιστορικό του ασθενούς και η χορτοφαγική δίαιτα να συμπεριλαμβάνεται στους παράγοντες κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου.

Βιβλιογραφία

  1. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2014; 35: 3033-3080

  2. Elmadfa I et al. Vitamin B-12 and homocysteine status among vegetarians: a global perspective. Am J Clin Nutr 2009; 89(suppl): 1693S-8S

  3. Oger E et al. Hyperhomocysteinemia and low B vitamin levels are independently associated with venous thromboembolism: results from the EDITH study: a hospital-based case–control study. J Thromb Haemost 2006; 4: 793-9

  4. Cellai AP et al. Hyperhomocysteinemia in patients with pulmonary embolism is associated with impaired plasma fibrinolytic capacity. J Thromb Thrombolysis 2014 Jul; 38(1): 45-9

  5. Undas A et al. Homocysteine and thrombosis: from basic science to clinical evidence. Thromb Haemost 2005 Nov; 94(5): 907-15

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων