245 poster,  26 συνεδρίες,  26 ενότητες,  940 συγγραφείς,  218 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ-092
Λαπαροσκοπική διάγνωση και αντιμετώπιση κοιλιακής έκτοπης κύησης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

549 εμφανίσεις

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ Η περιτοναϊκή ή κοιλιακή κύηση αποτελεί μία πολύ σπάνια εντόπιση έκτοπης κύησης (1% των έκτοπων κυήσεων), με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (20% συνολικά, 7-8 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες έκτοπες κυήσεις και 90 φορές μεγαλύτερη απο ενδομήτριο κύηση). Η εμφύτευση του εμβρυϊκού σάκου γίνεται εκτός της μήτρας, ωοθηκών και σαλπίγγων. Ο πλακούντας μπορεί να αναπτυχθεί στο τοίχωμα της μήτρας, του εντέρου, στο μεσεντέριο, σε ήπαρ, σπλήνα, ουροδόχο κύστη και στους συνδέσμους της πυέλου. Η κοιλιακή κύηση διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Σύμφωνα με τα κριτήρια Studdiford, πρωτοπαθής ορίζεται όταν υπάρχει: 1) φυσιολογική δομή ωοθηκών και σαλπίγγων, 2) απουσία μητροπεριτοναϊκού συριγγίου, 3) προσκόλληση των στοιχείων κύησης αποκλειστικά σε επιφάνεια του περιτοναίου και σε μικρή ηλικία κύησης, ώστε να αποκλείεται δευτεροπαθής κοιλιακή κύηση μετά από ωαγωγική αποβολή ή ρήξη σάλπιγγας.

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ 

Ιστορικό – Παρούσα κατάσταση: Γυναίκα 31 ετών G1P1 προσήλθε στα επείγοντα αιτιώμενη άλγος υπογαστρίου και αμηνόρροια 7w3d. Υπερηχογραφικά ευρήματα: Ελεύθερο ατομικό ιστορικό, 1 ΚΤ προ 3ετίας, έναρξη ΕΡ σε ηλικία 15 ετών, σταθερός κύκλος 28/5 χωρίς δυσμηννόροια. - δέν αναγνωρίζεται ενδομήτριος εμβρυϊκός σάκος 

Κλινική εξέταση: αιμοδυναμικά σταθερή, ήπια ευαισθησία στην εν τω βάθει ψηλάφηση του υπογαστρίου και στην αμφίχειρη ψηλάφηση - εξαρτήματα άμφω κφ του δουγλασείου. - στον οπίσθιο δουγλάσειο χώρο εντοπίζεται εμβρυϊκός σάκος 

Εργαστηριακός έλεγχος: β-hCG 7357 IU/L, Hb: 11,7 mg/dl. με λεκιθικό ασκό και εμβρυϊκό πόλο χωρίς καρδιακή λειτουργία και CRL 7w6d. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα παραπάνω ευρήματα ήταν ενδεικτικά εξωμήτριας κύησης και αποφασίστηκε η άμεση λαπαροσκοπική χειρουργική παρέμβαση. Κατά την λαπαροσκόπηση διαπιστώθηκε η παρουσία αιματηρού υγρού στο χώρο του Dοuglas και τροφοβλαστικού ιστού ανάμεσα από τους ιερομητρικούς συνδέσμους. Ακολούθησε λαπαροσκοπική αφαίρεση του τροφοβλαστικού ιστού απο τον δουγλάσειο χώρο με αποκάλυψη περιτοναϊκού κρατήρα που οφειλόταν στην διήθηση του περιτόναιου από την εμφύτευση της τροφοβλάστης στο σημείο εκείνο. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και η ασθενής εξήλθε την 1η μετεγχειρητική ημέρα με οδηγίες παρακολούθησης της β-hCG έως μηδενισμού της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κοιλιακή κύηση αποτελεί μία σπάνια οντότητα. Η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, μετά από έγκαιρη διάγνωση, συντελεί στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Βιβλιογραφία 

  1. Studdiford WE (1942)Primary peritoneal pregnancy.Am J Obstet Gynecol 44: 487-491. 
  2. Rana P, Kazmi I, Singh R, Afzal M, Al-Abbasi FA, et al. (2013) Ectopic pregnancy: a review. Arch Gynecol Obstet 288: 747-757. 
  3. Poole A, Haas D, Magann EF (2012) Early abdominal ectopic pregnancies: a systematic review of the literature. Gynecol Obstet Invest 74: 249-260. 
  4. Gundabattula SR, Pochiraju M (2014) Primary Abdominal Pregnancy in the Uterosacral Ligament with Haemoperitoneum: A Near Miss. Clin Diagn Res 8: OD08–OD09. 
  5. T. A. Molinaro and K. T. Barnhart, “Ectopic pregnancies in unusual locations,” Seminars in Reproductive Medicine, vol. 25, no. 2, pp. 123–130, 2007.
Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων