245 poster,  26 συνεδρίες,  26 ενότητες,  940 συγγραφείς,  218 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ-016
Καρκίνος ωοθήκης κατά την κύηση: Παρουσίαση περιστατικού

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Average: 4.8 (81 votes)

Στατιστικά

830 εμφανίσεις

Καρκίνος ωοθήκης κατά την κύηση: Παρουσίαση περιστατικού.

Θεόδωρος Φελέκης1, Παναγιώτης Τσίρκας2, Ιωάννης Κορκόντζελος2, Χριστόδουλος Ακρίβης2

1 Κέντρο Υγείας Περιστερίου

2 Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική  Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ.Χατζηκώστα"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Ο καρκίνος ωοθήκης  είναι η δεύτερη συχνότερη γυναικολογική κακοήθεια  που επιπλέκει την κύηση μετά τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια, με επίπτωση 1/15,000–1/32,000 στην πλειοψηφία των αναφορών. Οι ιστολογικοί τύποι είναι παρόμοιοι με αυτούς των μη έγκυων γυναικών στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες. Οι όγκοι αυτοί είναι σχετικώς ασυμπτωματικοί. Οι περισσότεροι διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια  και σχετίζονται με καλή πρόγνωση τόσο για την μητέρα όσο και την έκβαση της κύησης. Έχουν θεσπιστεί διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες  για την βέλτιστη διαχείρηση εγκύων με ύποπτα μορφώματα των εξαρτημάτων με ταυτόχρονη διατήρηση της κύησης. 

 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγκυος δευτεροτόκος  35 ετών με ατομικό ιστορικό δύο τεχνητών εκτρώσεων  προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία του  Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ.Χατζηκώστα" σε ηλικία κύησης (ΗΚ) 7 εβδομάδων αιτιώμενη διαλείπον άλγος δεξιού λαγόνιου βόθρου από εβδομάδος  χωρίς συνοδά συμπτώματα. Στην εισαγωγή ήταν σε άριστη γενική κατάσταση με φυσιολογικό εργαστηριακό έλεγχο.  Στο διακολπικό υπερηχογράφημα ανεδείχθη ο ενδομήτριος σάκος κύησης και η δεξιά ωοθήκη απεικονίσθηκε διογκωμένη με μέγιστες διαστάσεις 6.73x 9x3.9 cm . Μέτρια ποσότητα ελεύθερου υγρού ανεδείχθη στον δουγλάσειο χώρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Λόγω των ύποπτων χαρακτηριστικών και του μεγέθους της ωοθήκης αποφασίσθηκε η άμεση διενέργεια λαπαροτομίας. Για προσωπικούς λόγους η ασθενής επέλεξε να κάνει απόξεση παρότι της παρουσιάστηκε η δυνατότητα ασφαλούς διατήρησης της κύησης. Κατά την λαπαροτομία  η δεξιά ωοθήκη ήταν  εκσεσημασμένα ογκώδης και ασύμμετρα διογκωμένη στους πόλους. Διενεργήθηκε δεξιά ωοθηκεκτομή και ελήφθησαν δείγματα για βιοψία και κυτταρολογική εξέταση. Η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε οριακής κακοήθειας ορώδη όγκο ωοθήκης. Η ασθενής παρακολουθείται έκτοτε στα ιατρεία μας και ένα χρόνο μετά δεν έχει εμφανίσει υποτροπή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο καρκίνος ωοθήκης κατά την εγκυμοσύνη αποτελεί πρόκληση για τον γυναικολόγο. Οι αρχές αντιμετώπισής του περιλαμβάνουν χειρουργική παρέμβαση με σταδιοποίηση. Η στρατηγική της περαιτέρω αντιμετώπισης πρέπει να χαράζεται από διεπιστημονική ομάδα με στόχο την βέλτιστη πορεία πρωτεύοντως της υγείας της μητέρας αλλά και της κύησης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

 Gynecologic Cancers in Pregnancy: Guidelines of an International Consensus Meeting , Frederic Amant, Kristel Van Calsteren, Michael J. Halaska, International Journal of Gynecological Cancer , Volume 19, Number S1, May 2009

 Ovarian Cancer during Pregnancy: Clinical and Pregnancy Outcome Yong-Soon Kwon, Jung- Eun Mok, Kyung- Taek Lim, In-Ho Lee J Korean Med Sci. 2010 February; 25(2): 230–234.

Ovarian cancer in pregnancy.  Grendys EC Jr , Barnes WA. Surg Clin North Am. 1995 Feb;75(1):1-14.

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων