63 poster,  300 συγγραφείς,  81 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

ΑΑ03
Χοιραδικός λειχήνας και οζίδιο Bazin στον ίδιο ασθενή

Πρωτεύουσες καρτέλες

Βαθμολογία

Δεν υπάρχουν ψήφοι

Στατιστικά

434 εμφανίσεις

Χοιραδικός λειχήνας και οζίδιο Bazin στον ίδιο ασθενή
Ελευθερία Ταμπουρατζή¹, Θεώνη Ματούλα¹, Αριστέα Δεμπέλη¹, Χριστίνα Βουρλάκου²,
Ειρήνη Ποτουρίδου³
1. Ειδικευόμενη Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»
2. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος, Νοσοκομείου « Ευαγγελισμός»
3. Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.  Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΚΟΠΟΣ : Ο χοιραδικός λειχήνας και το σκληρό ερύθημα Bazin, είναι τύποι φυματίωσης του δέρματος που θεωρούνται αντίδραση υπερευαισθησίας στο μυκοβακτηρίδιο ή τα προϊόντα του σε άτομα με καλή ανοσολογική κατάσταση, όπως στο περιστατικό που περιγράφεται παρακάτω.

ΥΛΙΚΟ&ΜΕΘΟΔΟΣ : Ασθενής, ετών 53, προσήλθε στο νοσοκομείο με ερυθροιώδεις μικρές στίλβουσες βλατίδες (2-4mm), συμμετρικά κατανεμημένες σε στέρνο, κοιλιακή χώρα, ράχη άνω και κάτω άκρα χωρίς συνοδό πόνο ή κνησμό εμφανιζόμενες περίπου από μηνός. Στο δερματολογικό ιστορικό του ανέφερε ότι προ 2μήνου εμφάνισε ερυθρά οζίδια στις κνήμες άμφω, με ήπιο πόνο και κνησμό για τα οποία λήφθηκε βιοψία που συνηγορούσε υπέρ « σκληρού ερυθήματος Bazin ». Στο λοιπό ιστορικό του ανέφερε ότι σε ηλικία 5 ετών έλαβε προληπτικά αντιφυματική αγωγή λόγω νόσησης ατόμου στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Ο ασθενής υπεβλήθη σε πλήρη βιοχημικό και ορολογικό έλεγχο(αρνητικός), δοκιμασία Mantoux και  Quantiferon  που προέκυψαν θετικές, α/α θώρακα και C/T θώρακα και κοιλίας με αρνητικό αποτέλεσμα. Ελήφθη κ/α μυκοβακτηριδίου και PCR αρνητικές, ενώ η βιοψία με ανοσοιστοχημεία CD68 και CD163 έδειξε : « Μη νεκρωτικού φυματιώδους τύπου κοκκιώματα στο θηλώδες χόριο με περιεξαρτηματική κατανομή. Τα κοκκιώματα εντοπίζονται σε περιορισμένη έκταση του επιπολής χορίου και βρίσκονται σε στενή συσχέτιση με την υπερκείμενη επιδερμίδα που εμφανίζει ήπια σπογγείωση (εστιακή, λειχηνοειδής, φυματιώδης, κοκκιωματώδης φλεγμονή) ». Το συμπέρασμα συνηγορούσε υπέρ λειχηνοειδούς φυματίωσης δέρματος ενώ αποκλείονταν ο κοινός φυματιώδης λύκος, η βλατιδονεκρωτική φυματίδη, το οζώδες ερύθημα, ο λειχήνας, το φαρμακευτικό εξάνθημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Ο ασθενής έλαβε αντιφυματική αγωγή με τετραπλό σχήμα : ισονιαζίδη 300mg/ημ, ριφαμπικίνη 600mg/ημ, πυραζιναμίδη 2gr/ημ και αιθαμβουτόλη 15mg/kg/ημ για 2 μήνες και μετά συνέχισε το 2πλό σχήμα ισονιαζίδης και ριφαμπικίνης (στις ανωτέρω δόσεις) για άλλους 4 μήνες.  και παρουσίασε κλινική βελτίωση εντός 2 μηνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Ο χοιραδικός λειχήνας και το σκληρό ερύθημα Bazin, είναι 2 τύποι φυματίδης που αντικατοπτρίζουν δερματικές βλάβες προερχόμενες από αιματογενή διασπορά του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης στο δέρμα. Η εμφάνιση νέων βλαβών συνεχίζεται όσο συνεχίζεται η αιματογενής διασπορά από την υποκείμενη εστία. Το πιο ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο της νόσου είναι η καλή ανταπόκριση στην αντιφυματική αγωγή. Η θεραπεία περιλαμβάνει 4πλό σχήμα ισονιαζίδης, ριφαμπικίνης, πυραζιναμίδης και αιθαμβουτόλης για 2 μήνες και μετά 2πλό σχήμα ισονιαζίδης και ριφαμπικίνης για άλλους 4 μήνες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αντωνίου Χ, Κατσάμπας Α. Δερματολογία αφροδισιολογία. 1η εκδ. Aθήνα : Πασχαλίδης, 2015: 92-99

2. Burgdorf WHC, Plewing G, Wolff H.H et al. Tuberculosis. Braun- Falco’s Dermatology. 3rd ed. Springer; 2009: 176-196

3. Yates VM. Mycobacterial Infections. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, et al. Rook’s Textbook of dermatology. 8th ed.Massachusettes: Wiley-Blackwell; 2010: 31.21-22

4. CDC. Treatment of tuberculosis. MMWR 2003; 52: 1-77

Poster ID (π.χ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΕπόμενοΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤρέχων