24 poster,  65 συγγραφείς,  30 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

Αλλεργιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Λαϊκό, Αθήνα