165 poster,  13 συνεδρίες,  10 ενότητες,  707 συγγραφείς,  159 ιδρύματα

ePostersLive® by SciGen® Technologies S.A. All rights reserved.

AA-008
Σπάνιο περιστατικό μετάστασης στο πάγκρεας 10 χρόνια μετά νεφρεκτομή για εντοπισμένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα
Board 1 / Thu 8:56, 16 Oct 2014

Primary tabs

Βαθμολογία

No votes yet

Στατιστικά

1210 reads

ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης1 , Δημήτριος Κικιδάκης2, Αικατερίνη Μπράτκου1, Βασίλειος Νικολάου2, Ιωάννης Μυκονιάτης2, Χρυσούλα Φιλίτατζη3, Πέτρος Σουντουλίδης2 
1Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Βέροιας, 2Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. Βέροιας, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γ.Ν.  Βέροιας

 

Εισαγωγή: Οι μεταστατικοί όγκοι στο πάγκρεας είναι σπάνιοι αποτελώντας το 2% - 5% των όγκων του παγκρέατος. Ακόμα σπανιότερες είναι οι μεταστάσεις νεφροκυτταρικού καρκινώματος στο πάγκρεας, οι οποίες αντιστοιχούν μόλις στο 1,6% - 11% όλων των μεταστατικών του όγκων. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση σπάνιου περιστατικού μετάχρονης μετάστασης από νεφροκυτταρικό καρκίνωμα στην ουρά του παγκρέατος σε ασθενή που υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπαροτομία για αποφρακτικό ειλεό.

Υλικό - Μέθοδοι: Άνδρας 51 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ Χειρουργικής με αναφερόμενο άλγος ΑΡ πλάγιας κοιλιακής χώρας από 3ημέρου με κολικοειδή χαρακτήρα. Από 48ωρου ανέφερε επίταση του άλγους με συνοδά επεισόδια εμέτων και επίσχεση αερίων και κοπράνων. Ο ασθενής είχε υποβληθεί σε ΔΕ νεφρεκτομή προ 10ετίας λόγω εντοπισμένου (pT1) νεφροκυτταρικού καρκινώματος διαυγοκυτταρικού τύπου, μέτριας διαφοροποίησης (Furhman 3). Η μέγιστη διάμετρος του καρκινώματος ήταν 5 εκ. και η εντόπισή του ήταν στον κάτω πόλο του νεφρού, ενώ δεν διαπιστώθηκε διήθηση της κάψας, της πυέλου και αγγείων. Μετά την νεφρεκτομή δεν χορηγήθηκε χημειοθεραπεία.Κλινικά διαπιστώθηκε έντονη ευαισθησία στην εν τω βάθει ψηλάφηση της κοιλίας, μετεωρισμός και ελαττωμένοι εντερικοί ήχοι. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία κοιλίας η οποία ανέδειξε διόγκωση της ουράς του παγκρέατος με υφή μάζας μαλακών μορίων, νεοεξεργασία σπληνικής καμπής με συνοδό διάταση εντερικών ελίκων και συλλογή υγρού στη δεξιά πλάγια κοιλιακή χώρα.

Αποτελέσματα: Με κλινική εικόνα αποφρακτικού ειλεού, ο ασθενής υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπαροτομία όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη νεοεξεργασίας αποφράσουσας την σπληνική καμπή με επακόλουθη σημαντικού βαθμού διάταση του δεξιού κόλου, το οποίο εμφάνιζε ισχαιμικές αλλοιώσεις. Από τον έλεγχο των ενδοκοιλιακών οργάνων επιβεβαιώθηκε η αναδειχθείσα στην αξονική τομογραφία κοιλίας νεοεξεργασία στην ουρά του παγκρέατος. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε υφολική κολεκτομή και περιφερική παγκρεατοσπληνεκτομή και μετεγχειρητικά οδηγήθηκε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου μας, όπου νοσηλεύτηκε για 11 ημέρες λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού. Έλαβε εξιτήριο την 16η μετεγχειρητική ημέρα.Η ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος της κολεκτομής ανέδειξε την παρουσία καλά – μέτρια διαφοροποιημένου αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου κλινικού σταδίου κατά Astler-Coller C2, ενώ ο όγκος της ουράς του παγκρέατος είχε χαρακτηριστικά διαυγοκυτταρικού καρκινώματος που μορφολογικά θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μετάσταση από διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα νεφρού. Ακολούθησε  ανοσοϊστοχημικός έλεγχος της νεοεξεργασίας της ουράς του παγκρέατος κατά τον οποίο παρατηρήθηκε ο κάτωθι ανοσοφαινότυπος: βιμεντίνη +, ΕΜΑ+, CD10+ και Melan-A (-), ο οποίος είναι συμβατός με διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα νεφρού.Μετεγχειρητικά ο ασθενής υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία με οξαλιπλατίνη, ισοβορίνη και 5-FU κάθε 2 εβδομάδες μέχρι 12 κύκλους για τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε συνδυασμό με μπεβασιζουμάμπη κάθε 2 εβδομάδες για τον καρκίνο του νεφρού.  Μέχρι σήμερα, ο ασθενής έχει καλώς χωρίς σημεία τοπικοπεριοχικής υποτροπής ή απομακρυσμένων μεταστάσεων.

Συμπεράσματα: Το πάγκρεας μπορεί να αποτελέσει όργανο εντόπισης μεταστάσεων από νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, οι οποίες μπορεί να εμφανίστούν αρκετά χρόνια μετά τη νεφρεκτομή. Η συνύπαρξη πρωτοπαθούς καρκίνου του παχέος εντέρου και μετάστασης νεφροκυτταρικού καρκινώματος στο πάγκρεας είναι εξαιρετικά σπάνια και μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί ανάλογο περιστατικό στη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, ο ενδελεχής έλεγχος των ενδοκοιλιακών οργάνων σε κάθε λαπαροτομία είναι επιβεβλημένος σε ασθενείς που αναφέρουν στο ιστορικό τους νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

 

Βιβλιογραφία:

1.Crippa S, Angelini C, Mussi C, et al. Surgical treatment of metastatic tumors to the pancreas: A single center experience and review of the literature. World J Surg 2006; 30: 1536-42.
2.Law CH, Wei AC, Hanna SS, et al. Pancreatic resection for metastatic renal cell carcinoma: Presentation, treatment, and outcome. Ann Surg Oncol 2003; 10: 922-6. 
3.Zacharoulis D, Asopa V, Karvounis E, et al. Resection of renal metastases to the pancreas: A surgical challenge. HPB (Oxford)2003; 5: 137-41.
4.Karimi KM, McFadden DW. Pancreatic resection for metastatic renal cell carcinoma to the pancreas. Am Surg 2007; 73: 1158-60.