ePostersLive™ by SCIGEN TECHNOLOGIES
349 posters, 
10 sessions, 
1249 authors, 
281 institutions

ΑΑ-002

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΚΟΗ

Thursday, 1 December, 2011 - 11:08
Board 1

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού και της βαρύτητας των περιστατικών ενεργού φυματίωσης στην χώρα μας. Κύρια αιτία του γεγονότος αυτού είναι η είσοδος μεγάλου αριθμού μεταναστών που προέρχονται από χώρες με χαμηλή προληπτική πολιτική υγείας ή και λαθρομεταναστών που στερούνται όπως είναι φυσικό παντελούς ιατρικής φροντίδας.

Στα άτομα αυτά η συχνότητα σοβαρών και ανθεκτικών μορφών φυματίωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη, η δε αναγκαία χορήγηση μακροχρόνιας θεραπείας με συνδυασμό αντιφυματικών φαρμάκων προκαλεί παρενέργειες άλλοτε άλλης βαρύτητας όπως γαστρεντερικές διαταραχές, ηπατοτοξικότητα, περιφερική νευρίτιδα, οπτική νευρίτιδα, νεφροτοξικότητα και καταστολή του μυελού. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίδραση στην λειτουργία της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας λόγω της γνώστης τοξικότητας που εμφανίζεται στη λήψη στρεπτομυκίνης και λοιπών αμινογλυκοσίδων.

Part of Session

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ

No votes yet

Full Text

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

false
false
false
false
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού και της βαρύτητας των περιστατικών ενεργού φυματίωσης στην χώρα μας. Κύρια αιτία του γεγονότος αυτού είναι η είσοδος μεγάλου αριθμού μεταναστών που προέρχονται από χώρες με χαμηλή προληπτική πολιτική υγείας ή και λαθρομεταναστών που στερούνται όπως είναι φυσικό παντελούς ιατρικής φροντίδας.

none

false
false
false
false
Στα άτομα αυτά η συχνότητα σοβαρών και ανθεκτικών μορφών φυματίωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη, η δε αναγκαία χορήγηση μακροχρόνιας θεραπείας με συνδυασμό αντιφυματικών φαρμάκων προκαλεί παρενέργειες άλλοτε άλλης βαρύτητας όπως γαστρεντερικές διαταραχές, ηπατοτοξικότητα, περιφερική νευρίτιδα, οπτική νευρίτιδα, νεφροτοξικότητα και καταστολή του μυελού. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίδραση στην λειτουργία της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας λόγω της γνώστης τοξικότητας που εμφανίζεται στη λήψη στρεπτομυκίνης και λοιπών αμινογλυκοσίδων.
none

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

false
false
false
false
Το υλικό μας αποτελούν 52 ασθενής των δυο φύλων και διαφόρων ηλικιών που ελέχθησαν συστηματικά κατά την διάρκεια δωδεκάμηνης μελέτης.
none

false
false
false
false

none

false
false
false
false
Απαραίτητος όρος για την επιλογή των ασθενών της μελέτης αυτης ήταν ότι η χορηγηθείσα αντιφυματική αγωγή περιλάμβανε συνδυασμό αμινογλυκοσίδων- κυρίως στρεπτομυκίνης- αλλά και αμικασύνη ή καναμυκίνη με πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα όπως Ισονιαζίδη (ΙΝΗ), Ριφαμπικίνη (RIF), Πυραζιναμίδη (PZA) και Εθαμβουτολή (EMB).

none

false
false
false
false
Οι ημερήσιες δόσεις των χορηγούμενων αμινογλυκοσιδών ήταν 15 mg/kg με μέγιστο ποσό 1000 mg/24 hrs. Ο χρόνος εφαρμογής του θεραπευτικού σχήματος ήταν μέχρι 2 μήνες ενώ ο ακοομετρικός έλεγχος των ασθενών έγινε βάσει πρωτοκόλλου που προέβλεπε αρχική μέτρηση προ ή κατά την έναρξη της θεραπείας με ενδιάμεσες μετρήσεις ανά 20ήμερο. Ευνόητο είναι ότι σε τυχόν διαταραχές της ακοής ή του λαβυρινθικού συστήματος εγένετο εμβόλιμος ακοολογικός έλεγχος.
none

false
false
false
false

none

false
false
false
false
Οι ασθενείς κατανεμηθήκαν σε τρείς ηλικιακές ομάδες : ομάδα Α 55-78 ετών, ομάδα Β 20-54 ετών ενώ στην ομάδα Γ περιελήφθηκαν 5 ασθενείς κάτω των 20 ετών.
none

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

false
false
false
false
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 38 ασθενείς ποσοστό 71%, ολοκλήρωσαν τη θεραπευτική αγωγή χωρίς να εμφανίσουν κανένα πρόβλημα από την 8η εγκεφαλική συζυγία. 9 ασθενείς, ποσοστό 17% παρουσίασαν ελαφρά υποκειμενικά ενοχλήματα, όπως εμβοές μικρής έντασης ή ήπιο αίσθημα περιστροφής χωρίς ευρήματα από το ακοομετρικά τους διαγράμματα. Τα συμπτώματα αυτά υποχώρησαν ώστε δεν χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση της αντιφυματικής τους αγωγής. 4 ασθενείς παρουσίασαν μετρίου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα μετά πάροδος μηνός από την έναρξη της θεραπείας. Οι εν λόγω ασθενείς έλαβαν τροποποιημένη αγωγή για μία εβδομάδα και ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους επανερχόμενοι στο αρχικό σχήμα χωρίς να παρατηρηθεί περαιτέρω διαταραχή της ακουστικής τους λειτουργίας.
none

false
false
false
false

none

false
false
false
false
Τέλος 2 ασθενείς – ποσοστό 4%
none

false
false
false
false

none

false
false
false
false
άνδρες ηλικίας άνω των 57 ετών, παρουσίασαν σημαντική σχετικά δε ταχεία επιβάρυνση της ακοής, γεγονός που οδήγησε στην οριστική διακοπή της χρήσης αμινογλυκοσιδών.
none

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

false
false
false
false
Η τοξική δράση της στρεπτομυκίνη και άλλων αμινογλυκοσιδών επί της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας είναι τροχοπέδη στην παλαιότερα χορηγούμενη μακροχρόνια θεραπεία της φυματίωσης. Τα σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση αμινογλυκοσιδών είναι πιο σύντομα χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί τελείως ο κίνδυνος παρενεργειών συνηθέστερα συμπτώματα προέρχονται κυρίως από αιθουσαίο σύστημα και ολιγότερα από το κοχλιακό.

none

false
false
false
false
Η τοξικότητα των αμινογλυκοσιδών αυξάνεται επικίνδυνα σε περίπτωση μειωμένης νεφρικής λειτουργίας ή ανοσολογικής ανεπάρκειάς (HIV +). Τα αιθουσαία συμπτώματα συνήθως προηγούνται των κοχλιακών, γεγονός που θεωρείται σαν ισχυρή προειδοποίηση για τυχόν επερχόμενη κοχλιακή βλάβη. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρα δεδομένα συμπεραίνουμε ότι η χρήση αμυνογλυκοσιδών στα σύγχρονα αντιφυματικά θεραπευτικά σχήματα είναι ικανοποιητικά ασφαλής και αποτελεσματική.

none

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

false
false
false
false
1)
none

false
false
false
false
Breen et al. Paradoxical reactions during tuberculosis treatment in patients with and without HIV co-infection. Thorax 2004, 59:704-707.

none

false
false
false
false
2)
none

false
false
false
false
Shabangh G.E.Jr et al. Dihydrostreptomycin deafness. JAMA 1959, 170: 1657-1660.

none

false
false
false
false
3)
none

false
false
false
false
Steph Lerner MD, Gr Matz MD. Suggestions for monitoring patients during treatment with aminoglycoside antibiotics. Otolaryngology Head and Neck Surgery 1979, 87:222-228.

none

false
false
false
false
4)
none

false
false
false
false
Voogt GR, Schoeman HS. Ototoxicity of aminoglycoside drugs in tuberculosis treatment. S Afr J Commun Disord. 1996;43:3-6.

none

false
false
false
false
5)
none

false
false
false
false
California Department of Health Services / California Tuberculosis Controllers Association Joint Guidelines, Guidelines for treatment of Active Tuberculosis Disease. www.ctca.org/guidelines/IIA1treatmentactivetb.pdf

none

false
false
false
false
6)
none

false
false
false
false
WHO, Treatment of tuberculosis : Guidelines, fourth edition, 2010.
none