ePostersOnline by SCIGEN TECHNOLOGIES
330 Posters, 
38 Ενότητες, 
941 Συγγραφείς, 
307 Ιδρύματα

54

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΟΠΙΑ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΩΣ ΜΟΝΟΝΕΦΡΟ ΑΣΘΕΝΗ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Thursday, 4 November, 2010 - 11:30
Group4 - 04112010

Εισαγωγή

Εισαγωγή- Σκοπός: Η διασταυρούμενη εκτοπία μονήρους νεφρού αποτελεί συγγενή ανωμαλία, οφειλόμενη σε συνδυασμό αγενεσίας του ενός μετάνεφρου κατά την 5η εβδομάδα της κύησης και ανώμαλης ανόδου στην ορθότοπη θέση του μεταξύ 6ης και 9ης εβδομάδας της κύησης. Η σύγχρονη παρουσία των δύο αυτών ανωμαλιών στο ίδιο άτομο είναι εξαιρετικά σπάνια, με πιθανότητα εμφάνισης 1 σε 1500000 ζώσες γεννήσεις. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί μόλις 35 περιστατικά παγκοσμίως έως το έτος 2009.Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση περιστατικού διασταυρούμενης εκτοπίας μονήρους νεφρού, το οποίο διερευνήσαμε στο εργαστήριό μας.

Υλικό-μέθοδος: Μελετήσαμε ένα αγόρι ηλικίας 13 ετών, το οποίο προσήλθε στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας για προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση υποσπαδία. Ο αρχικός προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος περιλάμβανε απλή ακτινογραφία και υπερηχογράφημα νεφρών-ουροδόχου κύστης. Συμπληρωματικά διενεργήθηκε απεκκριτική ουρογραφία στο τμήμα μας και ραδιοϊσοτοπική μελέτη στο εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, ώστε να αναδειχθεί η ανατομία και λειτουργικότητα του ουροποιητικού. Ακολούθησε αξονική τομογραφία για έλεγχο πιθανών συνοδών συγγενών ανωμαλιών.

Αποτελέσματα: Η απλή ακτινογραφία δεν εμφάνιζε σαφή παθολογικά ευρήματα, τόσο από το ουροποιητικό, όσο και από το μυοσκελετικό σύστημα. Στο υπερηχογράφημα αναδείχθηκε μονήρης νεφρός αριστερά, με φυσιολογική ηχομορφολογία και ελαφρώς αυξημένες διαστάσεις. Η απεκκριτική ουρογραφία επιβεβαίωσε την απουσία νεφρού στο δεξιό ημιμόριο, ενώ αποκάλυψε ανώμαλη πορεία του αριστερού ουρητήρα, ο οποίος διέσχιζε τη μέση γραμμή στο ύψος του Ο3 σπονδυλικού σώματος, με το ουρητηρικό στόμιο να καταλήγει στο δεξιό πλάγιο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης. Ο σπινθηρογραφικός έλεγχος επιβεβαίωσε την παραπάνω εικόνα, με χαμηλότερη ωστόσο διακριτική ικανότητα και εμφάνισε καλή λειτουργικότητα του μονήρους νεφρού. Τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας ήταν αντίστοιχα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν άλλες ανωμαλίες, τόσο όσον αφορά στη θέση και αγγείωση του νεφρού όσο και σε άλλα συστήματα.

Συμπεράσματα: Πιστεύουμε ότι όλες οι συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού οφείλουν να διερευνούνται σχολαστικά, ώστε να αναδεικνύεται σαφώς όχι μόνον η πιθανή παθολογία αλλά και η ακριβής ανατομία. Δεν θα πρέπει, επίσης, να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το αίτιο που προκαλεί μια ανωμαλία στην ανάπτυξη του ουροποιητικού κατά την ενδομήτρια ζωή είναι πολύ πιθανόν να επηρεάσει και άλλα όργανα που διαπλάθονται την ίδια περίοδο. Για το λόγο αυτό ένας ευρύτερος απεικονιστικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος.

Part of Session

Ακτινολογία

Full Text

Εισαγωγή- Σκοπός: Η διασταυρούμενη εκτοπία μονήρους νεφρού αποτελεί συγγενή ανωμαλία, οφειλόμενη σε συνδυασμό αγενεσίας του ενός μετάνεφρου κατά την 5η εβδομάδα της κύησης και ανώμαλης ανόδου στην ορθότοπη θέση του μεταξύ 6ης και 9ης εβδομάδας της κύησης. Η σύγχρονη παρουσία των δύο αυτών ανωμαλιών στο ίδιο άτομο είναι εξαιρετικά σπάνια, με πιθανότητα εμφάνισης 1 σε 1500000 ζώσες γεννήσεις. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί μόλις 35 περιστατικά παγκοσμίως έως το έτος 2009.Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση περιστατικού διασταυρούμενης εκτοπίας μονήρους νεφρού, το οποίο διερευνήσαμε στο εργαστήριό μας.

Υλικό-μέθοδος: Μελετήσαμε ένα αγόρι ηλικίας 13 ετών, το οποίο προσήλθε στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας για προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση υποσπαδία. Ο αρχικός προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος περιλάμβανε απλή ακτινογραφία και υπερηχογράφημα νεφρών-ουροδόχου κύστης. Συμπληρωματικά διενεργήθηκε απεκκριτική ουρογραφία στο τμήμα μας και ραδιοϊσοτοπική μελέτη στο εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, ώστε να αναδειχθεί η ανατομία και λειτουργικότητα του ουροποιητικού. Ακολούθησε αξονική τομογραφία για έλεγχο πιθανών συνοδών συγγενών ανωμαλιών.

Αποτελέσματα: Η απλή ακτινογραφία δεν εμφάνιζε σαφή παθολογικά ευρήματα, τόσο από το ουροποιητικό, όσο και από το μυοσκελετικό σύστημα. Στο υπερηχογράφημα αναδείχθηκε μονήρης νεφρός αριστερά, με φυσιολογική ηχομορφολογία και ελαφρώς αυξημένες διαστάσεις. Η απεκκριτική ουρογραφία επιβεβαίωσε την απουσία νεφρού στο δεξιό ημιμόριο, ενώ αποκάλυψε ανώμαλη πορεία του αριστερού ουρητήρα, ο οποίος διέσχιζε τη μέση γραμμή στο ύψος του Ο3 σπονδυλικού σώματος, με το ουρητηρικό στόμιο να καταλήγει στο δεξιό πλάγιο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης. Ο σπινθηρογραφικός έλεγχος επιβεβαίωσε την παραπάνω εικόνα, με χαμηλότερη ωστόσο διακριτική ικανότητα και εμφάνισε καλή λειτουργικότητα του μονήρους νεφρού. Τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας ήταν αντίστοιχα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν άλλες ανωμαλίες, τόσο όσον αφορά στη θέση και αγγείωση του νεφρού όσο και σε άλλα συστήματα.

Συμπεράσματα: Πιστεύουμε ότι όλες οι συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού οφείλουν να διερευνούνται σχολαστικά, ώστε να αναδεικνύεται σαφώς όχι μόνον η πιθανή παθολογία αλλά και η ακριβής ανατομία. Δεν θα πρέπει, επίσης, να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το αίτιο που προκαλεί μια ανωμαλία στην ανάπτυξη του ουροποιητικού κατά την ενδομήτρια ζωή είναι πολύ πιθανόν να επηρεάσει και άλλα όργανα που διαπλάθονται την ίδια περίοδο. Για το λόγο αυτό ένας ευρύτερος απεικονιστικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος.