ePostersOnline by SCIGEN TECHNOLOGIES
330 Posters, 
38 Ενότητες, 
941 Συγγραφείς, 
307 Ιδρύματα

19

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΜΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΟΥΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ

Thursday, 4 November, 2010 - 09:17
Group4 - 04112010

Εισαγωγή

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η κατανομή των τιμών αζώτου ουρίας αίματος (BUN) εισαγωγής σε ασθενείς ΜΕΘ.

Υλικό και μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2005 έως Ιούλιο 2010, νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ 253 ασθενείς, μέσης ηλικίας 61,9 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 13.1 ημέρες, μέσου APACHE II score εισόδου 18,5, οι οποίοι και περιληφθήκαν στη μελέτη. Μετρήθηκε η αρχική τιμή BUN (= Ουρία αίματος / 2.14) σε mg/dL και διερευνήθηκε η κατανομή των τιμών ανά δεκάδα, η κανονικότητα της ακολουθίας ενώ διενεργήθηκε και σύγκριση με την Gaussian Curve.

Αποτελέσματα: Κατανομή τιμών: Εύρος / αριθμός (% του συνόλου): 10 / 65 (25.69 %), 20 / 60 (23.71 %), 30 / 34 (13.43 %), 40 / 38 (15.01 %), 50 / 18 (7.11 %), 60 / 10 (3.95 %), 70 / 11 (4.34 %), 80 / 4 (1.58 %), 90 / 1 (0.39 %), 100 / 4 (1.58 %), 110 / 2 (0.79 %), 120 / 3 (1.18 %), 130 / 0, 140 / 0, 150 / 1 (0.39 %). Περιγραφική στατιστική: Mean: 32.51, Sd: 24.52, min: 4.7, max: 148, lower / upper 95 % conf. Limit: 29.48 / 35.53, median (50th percentile): 25. Η ακολουθία δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Normality test Kolmogorov – Smirnov: 0.136, normality test p value > 0,0002 Gaussian Curve: fit: Mean: -77,8, Sd: 811.

Συμπεράσματα: Η ακολουθία παρουσιάζει την μεγαλύτερη κατανομή σε εύρος τιμής 10-20 mg/dL, και εμφανίζει απόκλιση προς τα αριστερά, υποδεικνύοντας την αυξημένη συχνότητα φυσιολογικών τιμών αζώτου ουρίας αίματος κατά την εισαγωγή.

Full Text

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η κατανομή των τιμών αζώτου ουρίας αίματος (BUN) εισαγωγής σε ασθενείς ΜΕΘ.

Υλικό και μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2005 έως Ιούλιο 2010, νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ 253 ασθενείς, μέσης ηλικίας 61,9 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 13.1 ημέρες, μέσου APACHE II score εισόδου 18,5, οι οποίοι και περιληφθήκαν στη μελέτη. Μετρήθηκε η αρχική τιμή BUN (= Ουρία αίματος / 2.14) σε mg/dL και διερευνήθηκε η κατανομή των τιμών ανά δεκάδα, η κανονικότητα της ακολουθίας ενώ διενεργήθηκε και σύγκριση με την Gaussian Curve.

Αποτελέσματα: Κατανομή τιμών: Εύρος / αριθμός (% του συνόλου): 10 / 65 (25.69 %), 20 / 60 (23.71 %), 30 / 34 (13.43 %), 40 / 38 (15.01 %), 50 / 18 (7.11 %), 60 / 10 (3.95 %), 70 / 11 (4.34 %), 80 / 4 (1.58 %), 90 / 1 (0.39 %), 100 / 4 (1.58 %), 110 / 2 (0.79 %), 120 / 3 (1.18 %), 130 / 0, 140 / 0, 150 / 1 (0.39 %). Περιγραφική στατιστική: Mean: 32.51, Sd: 24.52, min: 4.7, max: 148, lower / upper 95 % conf. Limit: 29.48 / 35.53, median (50th percentile): 25. Η ακολουθία δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Normality test Kolmogorov – Smirnov: 0.136, normality test p value > 0,0002 Gaussian Curve: fit: Mean: -77,8, Sd: 811.

Συμπεράσματα: Η ακολουθία παρουσιάζει την μεγαλύτερη κατανομή σε εύρος τιμής 10-20 mg/dL, και εμφανίζει απόκλιση προς τα αριστερά, υποδεικνύοντας την αυξημένη συχνότητα φυσιολογικών τιμών αζώτου ουρίας αίματος κατά την εισαγωγή.